Report created: 2014-06-15T17:58:38+04:00

LenOblCup

2014-06-12 to 2014-06-15

LenObCup

Total results

Provisional

Task Date Distance
T1 task1 2014-06-12 00:00    29,6 km Elapsed time
T2 task2 2014-06-14 00:00    28,9 km Elapsed time
T3 task3 2014-06-15 00:00    17,3 km Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 98 Shipov Alexey M Evolution 158 733 627 1518
2 100 Alexey Kucherenko M RUS Space 129 720 652 1501
3 311 Denis Velikov M RUS AirDesign Rise 2 AirDesign & "СпортАвиаСервис" 101 745 616 1462
4 123 Bulatov Kirill M U-Turn BlackLight 81 814 419 1314
5 221 Panafidin Evgenii M 102 501 669 1272
6 515 Bogdanova Svetlana F Mentor 2 101 676 486 1263
7 11 Smolenskiy Kirill M Carrera 162 343 709 1214
8 27 Rozhkov Mikhail M U-Turn Passion 92 434 643 1169
9 1004 Pluzhnikov Dmitry M Tala 81 763 252 1096
10 36 Frider Alexander M Trango XC2 81 345 618 1044
11 49 Moriakov Dmitry M Factor 2 81 624 296 1001
12 818 Babaev Vladimir M Х 85 148 691 924
13 1 Artem Lozovoi M RUS Evolution X 24 81 148 660 889
14 231 Kolomytcev Aleksandr M Evo X 81 504 276 861
15 321 Popov Aleksandr M Factor 2 108 331 410 849
16 212 Semenov Vladislav M Addict 95 267 362 724
17 34 Potapov Andrey M Astral 6 105 277 337 719
18 42 Lukashevich Sergey M Spirit 2 92 224 366 682
19 35 Sergey Potemkin M RUS Mystic2 92 275 296 663
19 252 Fedorov Alexey M Tribe ML 81 148 434 663
21 21 Kettunen Maxim M Kantega XC2 95 163 397 655
22 300 Kutishchev Aleksandr M Accura 2 81 204 361 646
23 72 Kororysheva Olga F Rise 81 360 200 641
24 8 Lozovaya Anna F Evolution Х 24 81 269 278 628
25 396 Gerasimenko Oleg M Vega III 81 310 236 627
26 369 Zvezdin Ivan M MyStiC3-25 81 387 155 623
27 9 Mankov Evgenii M Sigma 8 81 154 382 617
28 23 Sarkisyan Artem M Astral 6 81 284 228 593
29 555 Epishin Konstantin M 81 148 361 590
30 22 Misyagin Alexey M Blacklight 81 212 271 564
31 26 Molosnov Vadim M Dream 88 214 258 560
32 197 Firevich Stanislav M Discovery4 81 261 214 556
33 14 Movchan Alexey M Rush 81 148 319 548
34 29 Rozhkov Ivan M Aspen3 24 85 148 313 546
35 41 Potashov Nikolai M Jazz 94 148 292 534
36 32 Fedorova Irina F Mistral 6 91 233 205 529
37 60 MONTIRONI AUGUSTO M EnZo 81 163 251 495
38 343 Gutaev Alexey M Syntax 81 204 206 491
39 4 Petrachenkov Mikhail M Raven 81 201 196 478
40 314 Kovalenko Sergei M Delta 81 148 247 476
41 3 Kozintsev Mikhail M Джаз 81 148 202 431
42 45 Rodionov Artem M Joy 81 243 94 418
43 17 Shchegoleva Ekaterina F Infinity 81 148 170 399
44 717 Tcepov Feliks M Mistral 7 81 148 102 331
45 85 Shashin Ilya M Scorpion 3 81 148 99 328
46 55 Ryabinina Daria F Volt 109 148 65 322
47 2907 Silkin Sergej M Compromis 81 148 91 320
48 113 Ivanova Mariya F Ledyguard 81 148 70 299
49 88 Lomanov Dmitry M Carrera 81 148 47 276